post

Взели сме решение и работим с юристи да заведем граждански искове за опити за шиканиране на процеса, злоупотреба с право и пропуснати ползи от забавянето на въвеждането на ТОЛ-системата у нас, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в отговор на журналистически въпрос след церемонията за подписване на договорите за проектиране, строителство и надзор на 9,3 км от магистрала „Хемус”, съобщи infostock.bg.

Той коментира, че българското законодателство в тази област транспонира изцяло европейска директива, но е уязвимо. В момента, дори една жалба да е процедурно нарушение и да е недопустима по Закона за обществените поръчки, тя блокира процеса, защото по нея трябва да има произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията, както  на Върховния административен съд, ако има обжалване и там.

Предварителното изпълнение на обществената поръчка за избор на изпълнител, който да проектира и въведе ТОЛ-системата у нас е възможно, когато оценителната комисия разгледа офертите и избере такъв, с целия риск на база евентуално обжалване, каза още министър Нанков. Процедурата в момента е на етап обявление и получени оферти, но е стопирана заради поредната жалба с пощенско клеймо от 26 май и получена в КЗК на 3 юли, посочи той.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *