Облекчиха държавните помощи за летища и пристанища

Европейската комисия облекчи режима на така наречената държавна помощ за някои видове проекти. Това се вижда от съобщение на институцията, пише Дневник.

Промяната дава право на националните правителства да не се допитват до Брюксел, когато решат да подпомогнат финансово пристанища, летища, проекти в сферата на културата и най-отдалечените региони, които отговарят на определени изисквания. Целта е да се улеснят публичните инвестиции, насочени към създаване на работни места и растеж, като в същото време се запази конкуренцията, мотивират решението си еврокомисарите.

Държавите членки вече могат да извършват публични инвестиции в регионални летища, обслужващи до 3 милиона пътници годишно, при пълна правна сигурност и без предварителен контрол от страна на комисията. Това ще улесни публичните инвестиции в повече от 420 летища в ЕС, е оценката на комисията.

Регламентът също така позволява на публичните органи да покриват оперативните разходи на малките летища, обслужващи до 200 хил. пътници годишно. Броят на тези малки летища е равен на броя на почти половината от всички летища в ЕС, но делът им от въздушното движение е само 0.75%.

Докато тези малки летища могат да допринесат значително за свързаността на съответния регион, малко вероятно е те да нарушат конкуренцията на единния пазар на ЕС, обясняват от ЕК.

Що се отнася до пристанищата, сега държавите членки могат да извършват публични инвестиции в размер до 150 млн. евро в морски пристанища и до 50 млн. евро във вътрешни пристанища при пълна правна сигурност и без предварителен контрол от страна на комисията.

Другата новост е, че в регламента е предвидено опростяване в няколко други области. По-специално комисията ще разглежда само по–значителните случаи на държавни помощи, свързани с по-висок размер на помощ за културни проекти (и само ако тези мерки действително представляват държавна помощ, което в повечето случаи не е така) и за многофункционални спортни зали.

Комисията също така въвежда промени в правилата, благодарение на които публичните власти ще могат по-лесно да компенсират предприятията за допълнителните разходи, които поемат, когато извършват дейност в най-отдалечените региони на ЕС.

За летищата конкретно е посочено, че може да се подпомагат такива, които освен да отговарят на изискването за брой пътници, но и да са на поне 100 км от друго летище. Очаква се и подпомогната инфраструктура да се използва напълно в бъдеще, както и да не се увеличава капацитетът й.

Посочва се, че само определен процент от инвестицията може да бъде покрит с пари от бюджета в зависимост от размера на летището и доколко е отдалечен регионът. За малки летища например, обслужващи до 200 хил. пътници годишно, правилата са по-разхлабени и допускат дори държавата да покрива оперативната загуба.

За пристанищата помощта не може да надвишава фиксирани прагове – 40 млн. евро или 150 млн. евро в зависимост от това дали става дума за морско пристанище или вътрешно и дали то е включено в основната трансевропейска мрежа.

Освен това помощта не може да надхвърля минимално нужното, за да се даде начало на инвестицията, като се вземат предвид бъдещите приходи от тази инвестиция. И тук само определен процент от размера на инвестицията за целия проект може да бъде под формата на държавна помощ.

Одобреното днес облекчение засяга и малките стартиращи компании (стартъпи). Те ще могат да се подпомагат от държавите, ако не са на повече от пет години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *