Столичната община ще плати 3.4 млн. лева по две обществени поръчки за градския транспорт

Столичната община ще плати 3.4 млн. лева по две обществени поръчки в изпълнение на програмата си за интегриран градски транспорт и градско възстановяване.

Първата е за 2.3 млн. лв., като победителят трябва да осигури система, която да брои пътниците в градския транспорт. Втората поръчка е за 220 нови електронни табла на обща стойност 1.1 млн. лв. Конкурсите са обявени в края на февруари, а сроковете за участие са до 4-ти и 5-ти април.

Средствата по двете поръчки са по оперативната програма “Региони в растеж”. В обявленията за конкурсите е посочено, че парите все още не са осигурени.

Освен да достави и монтира датчиците, които да броят пътниците в превозните средства, победителят в конкурса трябва да осигури хардуер и софтуер за контролния център, в който ще бъдат изпращани данните. Сред условията на поръчката е и “окабеляване, по възможност без прекъсване извършването на транспортна задача и нормална работа на превозните средства”. Стойността на поръчката е 2.3 млн. лв. без ДДС.

В другата поръчка Столичната община обмисля да закупи 220 електронни табла, всяко за по 4550 лв., като общата стойност на поръчката е 1.1 млн. лв. В условията е посочено, че таблата трябва да разполагат с фотоволтаици, които да осигуряват най-малко 15% от необходимата електроенергия. Парите отново са по програмата “Региони в растеж”, като средствата все още не са осигурени.

В началото на годината Столичната община представи план за обновление на градския транспорт. Той предвижда електронно таксуване на пътниците на базата на пропътуваното разстояние и време. Системата ще струва 88 млн. лв. като Центърът за градска мобилност ще я изплаща в продължение на 10 години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *