Засилват контрола на автобусните превози в цялата страна

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев разпореди организирането на работна среща, за обсъждане на въпроси, свързани с автобусните превози.
На срещата ще бъдат дискутирани изменения на Наредбата за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Съгласно този документ общините възлагат превозите по автобусните линии след проведена процедура по Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки.
По предложение на министър Алексиев ще бъдат разгледани възможностите за уеднаквяването на критериите на общините за избор на превозвачи.
За участие в срещата ще бъдат поканени представители на Сдружението на общините в България и автобусните превозвачи. Министър Алексиев разпореди и засилване на контрола при извършването на автобусни превози в цялата страна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *