Съдът отмени новата цена на билета в градския транспорт в София

Административен съд – София отмени наредбата за поскъпване на билета за градски транспорт в столицата, съобщи пресцентърът на институцията. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС).
С решение на тричленния състав – Евгения Иванова, Весела Цанкова и Луиза Христова, наредбата е отменена като незаконосъобразна поради съществени процесуални нарушения. Става въпрос за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община и приложенията към нея, приета с решение на Столичния общински съвет от 14 април 2016 г., с което билетът за столичния обществен транспорт бе увеличен от 1 лв. на 1,60 лв.
Делото бе образувано по жалби на граждани и сдружението “Център за законодателни оценки и законодателни инициативи” срещу наредбата в цялост или отделни разпоредби от нея.
Според решението на съда
“Основателни са доводите на жалбоподателите, че мотивите на вносителя са изцяло бланкетни и не са подкрепени с конкретни данни как е формирана цената на картата за еднократно пътуване и на талона за десет еднократни пътувания”, се посочва в решението на съда.
Освен това според магистратите, Общинският съвет не е дал възможност на заинтересованите страни да дадат становища и предложения по промените. Защото към момента на провеждане на заседанията на комисиите, които са обсъждали повишаване на цената на билета и необходимостта от него, не е бил изтекъл 14-дневния срок за заинтересованите страни.
С оспорваната наредба са отменени правилата за образуване цената на еднократно пътуване, но в нея “никъде
не е посочено по каква формула приходите и разходите, посочени в Икономическата рамка, се отчитат, така че да образуват именно тези цени на превозните документи, посочени в Приложение 4 и 7 към наредбата, а не други”, мотивира се съдът. Допълва, че липсват данни за себестойността на еднократното пътуване, както и дали към нея са добавени някакви компенсиращи разходи – инфлация, застраховка на пътници, и др.
“От доклада на вносителя не става ясно по какъв начин необходимостта от стимулиране на закупуването на дългосрочни превозни документи е обвързана от предложеното увеличение в размера на цената на карта за еднократно пътуване и на картата-талон за 10 пътувания”.
Според съда увеличаването на дисбаланса между цената на еднократен превоз и дългосрочна абонаментна карта поставя въпроса дали хората с възможност да инвестират наведнъж по-голяма сума не са поставени в по-благоприятно положение от тези, които нямат такава финансова възможност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *