Гръцката жп компания става италианска

Гръцката държавна агенция за приватизация обяви, че е приключила с процедурата по продажбата на националната железопътна компания TRAINOSE на италианските държавни железници Ferrovie Dello Stato Italiane. Сделката на стойност 45 млн. евро беше подписана по-рано тази седмица, след като тя беше одобрена от Сметната палата на Гърция.

От 2013 година насам властите в Атина се опитват да продадат редица държавни активи, но серията правителствени промени задържаха процеса на приватизация. В последната фаза при продажбата на гръцките държавни железници, италианската компания FDSI се оказа единственият кандидат, проявяващ интерес към TRAINOSE.

Ако тази продажба не беше осъществена, силно задлъжнялата TRAINOSE трябваше да върне към 700 млн. евро държавна помощ на Европейския съюз, което би довело до нейния фалит.

Ferrovie dello Stato Italiane Group пое важен ангажимент: да укрепи и да развие TRAINOSE чрез своите експертни познания и опит, създавайки по този начин основен доставчик на железопътни услуги, обяви Антони Леусис, който е изпълнителен директор на Гръцкия държавен фонд за управление на активи (Hellenic Republic Asset Development Fund) – създаденият от европейските институции надзорен финансов инструмент, имащ за цел да продаде държавни активи в страната на стойност 50 млрд. евро.

Според третата спасителна програма, одобрена през лятото на 2015 година, Гърция трябва да събере около 6 млрд. евро до 2018 година от приватизацията на държавни обекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *