Проекти за над 1,6 млрд. лв. са договорени по ОП Транспорт и транспортна инфраструктура

Разплатените средства към бенефициентите на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ) до момента са близо 280 млн. лева. Това каза Галина Василева – заместник-ръководител на Управляващия орган на програмата по време на Шестото заседание на Комитета за наблюдение на ОПТТИ 2014-2020 г. Събитието се проведе в периода 28-29 ноември в резиденция “Бояна”.

До този момент договорените средства са на обща стойност над 1,6 млрд. лева, което представлява 45% от общия ресурс на програмата, съобщи Василева. Тя посочи, че одобрените средства от Европейската комисия са на стойност 200 млн. лева, а до средата на м. декември ще бъде подаден още един доклад на стойност около 74 млн. лева. „Това са изключително добри резултати, като се има предвид сложността на проектите, които изпълняваме по програмата”, заяви Галина Василева в обобщение на финансовите показатели на програмата.

Заместник-ръководителят на Управляващия орган посочи, че се очаква през първото тримесечие на 2017 г. да бъдат подадени за одобрение проектите „Рехабилитация на жп участък Пловдив – Бургас, Фаза 2″, „Модернизация на жп участък Елин Пелин – Костенец”, както и втора фаза на разширението на третия метродиаметър.

През второ тримесечие на 2017 г. ще бъде подаден проекта за изграждане на Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница” на АМ „Струма”, а в края на 2017 г. трябва да има окончателен проект за Лот 3.2 на магистралата през Кресненското дефиле.

Инж. Василева заяви, че всяко забавяне след тези срокове може да се окаже фатално за успешното изпълнение на проектите и да доведе до риск от загуба на средства. Тя припомни още, че за АМ „Струма” няма да има единствено загуба на средства, а ще трябва започнатите отсечки да се построят за сметка на държавния бюджет.

Галина Василева отчете, че в процес на изпълнение по ОПТТИ са проектите за изграждане на трети лъч на софийското метро Фаза 1, модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол, изграждане на Лот 3.1 и Лот 3.3 на АМ „Струма”, както и проект за подобряване на системите за навигация на р. Дунав.

Инж. Василева информира, че продължават дейностите по приключване на трите железопътни проекта, финансирани от ОПТ 2007-2013, а именно рехабилитацията на жп отсечките Септември – Пловдив (92% физически напредък) , Пловдив – Бургас (99%) и Първомай – Свиленград (96%). Обходният път на гр. Габрово е друг проект, който не е завършен в рамките на програмния период.

В рамките на Комитета за наблюдение бенефициентите отчетоха изпълнението на стартираните вече проекти, както и напредъка по подготовката на другите проекти, заложени в ОПТТИ 2014 – 2020.

Христо Алексиев, Председател на Съвета на директорите на ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура”, посочи че до няколко дни се очаква да бъде подписан договор за проектиране и строителство на железопътната отсечка Стралджа – Церковски, която е част от Фаза 2 на Пловдив – Бургас. Той допълни още, че формулярите за кандидатстване за проектите „Рехабилитация на жп участък Пловдив – Бургас, Фаза 2″ и  „Модернизация на жп участък Елин Пелин – Костенец” са във финална фаза на подготовка и най-късно до началото на следващата година ще бъдат подадени за одобрение от Управляващия орган на ОПТТИ.

Председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаров заяви, че след дълги обсъждания на Лот 3.2 на АМ „Струма” с всички заинтересовани страни е избран вариантът, който включва ново пътно платно, заобикалящо Кресненското дефиле, за движението в посока Гърция, а в обратната посока платното съвпада със съществуващия път. По думите му вече е обявен конкурс за изготвяне на идеен проект.

Ангел Джоргов, представител на „Метрополитен” ЕАД отчете 15-20% напредък по изпълнението на Фаза 1 от изграждането на третия лъч на софийското метро. Той посочи още, че в началото на следващата година ще стартира изпълнението и на Фаза 2, която включва 4 нови метростанции. По думите му през пролетта на 2017 г. се очаква да започне работа тунелопробивната машина, която в момента се транспортира от Германия към България.

Участие в заседанието взеха представители на управляващия орган, бенефициентите, местна и изпълнителна власт, неправителствения сектор, синдикални организации, експерти от Европейската комисия и други.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *