post

Oборотът от услугите, свързани с водния транспорт, се е увеличил с 25% през третото тримесечие спрямо второто. Това показва доклад на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо миналата година увеличението е още по-сериозно – 44.6%. Това е и най-оборотната дейност в сектор “Транспорт, складиране и пощи”. За третото тримесечие на годината единствено услугите в сухопътния транспорт отчитат спад с 4.3%.

Производството на филми, телевизионни предавания и музика пък е перото с най-голям скок в оборота в сектора “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения”. Спрямо второто тримесечие ръстът е 12.4%, а на годишна основа – близо 20 на сто.

В сектора е отчетен спад на оборота на издателската дейност, както и при далекосъобщенията. От НСИ отчитат годишна тенденция за спад на оборота при радио- и телевизионната дейност – 10.9% спрямо третото тримесечие на 2015 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *