Удължен е срокът за участие в концесията на летище София

Отново е удължен срокът за оферти за концесията на летище София. Кандидатите могат да подават оферти до средата на декември. Поредното удължаване на срока е по искане на две компании, които имат интерес към сделката, съобщи министърът на транспорта Ивайло Московски:

Ние така или иначе никога не сме очаквали да приключим процедурата до края на 2016 година, тъй като физически това е невъзможно. Все пак, дори удължавайки до средата на декември, самата комисия трябва да работи поне месец, след което да се спазят всички процедури, в случай че има обжалвания. Те – така, както са предвидени за 2016 година -с този потенциален приход за бюджета, ще бъде прехвърлен за 2017 година.

Държавата предвижда значителна част от приходите от концесията на летище София да отидат за покриване дълговете на БДЖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *