Проведе се научно-практическа конференция на тема „Мобилност за един свързан свят“ в УНСС

На 28 октомври (петък) от 10.00 часа в голямата конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство се проведе научно-практическа конференция на тема „Мобилност за един свързан свят“. Във форума участваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, представители от научните и бизнес среди, както и студенти с интерес в тази сфера.

Основни теми на събитието бяха острия недостатък на квалифицирани кадри, които изписва бизнеса, както и липсата на практическа подготовка на завършилите студенти.

Участието на ОЙРОШПЕД в конференцията е част от корпоративната и социална политика на дружеството, което активно работи в подкрепа на връзката между бизнеса и образованието. Компанията бе представена от Явор Панталеев – търговски директор, който призова представителите на образованието да включат бизнеса в изготвянето на учебните програми, както и да преименуват специалността на „Спедиция, транспорт и логистика“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *